Pargas 4H  /  Så här gör du om du behöver våra tjänster

Våra 4H-ungdomar kan utföra små jobb, t.ex. dogsitter, catsitter eller små trädgårds- och hushållsjobb.

Så här gör du om du behöver våra tjänster:

  • Ring, skicka sms eller eposta  Susanne på telefonnummer 0442591866 /susanne.nyman(at)fs4h.fi och berätta vilken typ av arbete ni behöver få utfört
  •  Verksamhetsledaren kontaktar ungdomarna och lämnar ungdomens telefonnummer till er så att ni kan ringa dem
  • Vi gör upp ett skriftligt eller ibland muntligt avtal med dig vad som gäller
  • Ungdomen utför arbetet, skriver timlista som ni sedan skriver under då arbetet är utfört. Ibland är det ok att timlistan lämnas in utan att vara underskriven om ni inte har möjlighet att finnas på platsen där ungdomen arbetar
  • Vi skickar er en faktura för utfört arbete och betalar lön, försäkringar och arbetsgivaravgifterna för ungdomen.

 

Man kan söka hushållsavdrag för en del tjänster. Läs mera här: https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/skattekort-och-skattedeklaration/inkomster-och-avdrag/hushallsavdrag/

Ring 044 259 18 66 om du är intresserad av att anlita någon av våra ungdomar.