Våra 4H-ungdomar kan utföra små jobb, t.ex. dogsitter, catsitter eller små trädgårds- och hushållsjobb.

Så här gör du om du behöver våra tjänster:

  • Ring, skicka sms eller eposta (bäst)  Susanne på telefonnummer 0442591866 /susanne.nyman(at)fs4h.fi och berätta vilken typ av arbete ni behöver få utfört
  •  Susanne kontaktar ungdomarna och lämnar ungdomens telefonnummer till er så att ni kan ringa dem
  • Vi gör upp ett skriftligt eller ibland muntligt avtal med dig vad som gäller om inte allt redan finns tydligt i vår epostkorrespondans
  • Ungdomen utför arbetet, skriver timlista då arbetet är utfört. Timlistan lämnar ungdomen sedan in till verksamhetsledaren.
  • Vi skickar er en faktura för utfört arbete och betalar lön, försäkringar och arbetsgivaravgifterna för ungdomen. Ni kontrollerar att alla datum och timmar är ok innan ni betalar. Är något fel eller oklart-kontaktar ni Susanne

Man kan söka 40% hushållsavdrag för en del tjänster. Läs mera här: https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/skattekort-och-skattedeklaration/inkomster-och-avdrag/hushallsavdrag/

Ring 044 259 18 66 om du är intresserad av att anlita någon av våra ungdomar.

 

Back to top of page