Pargas 4H  /  Klubbträffar

4H Klubbträffar

Kirjala åk 1-2

måndagar  kl 12.15-13.45       21.januari        11 mars       8 april          29 april

Kirjala åk 3 

onsdagar kl 13.15-14.45           6 februari         6 mars        3 april           8 maj

Kirjala åk 4

tisdagar kl 13.15-14.45            5 februari         12 mars       9 april           7 maj

Kirjala åk 5-6

måndagar kl 14.15                   21 januari         11 mars        8 april          29 april

_____________________________________________________________

Sunnanberg åk 1-2

Fredagar kl 12.30-14               8 februari       8 mars      29 mars     26 april

Sunnanberg åk 3-4

måndagar kl 12.30-14             28 januari    18 mars      15april       6 maj

Sunnanberg åk 5-6

måndagar    kl 14.30-16         28 januari     18 mars      15 april      6maj

_________________________________________________________________

Skräbböle åk 5-6

onsdagar kl  13/14.00-15.30     30 januari     27 februari   20 mars   10 april    22 maj

__________________________________________________________________

Korpo åk 3-6

31 januari     28 februari     28 mars   Måndag 20 maj

___________________________________________________________________

PIUG program  –tack till alla som deltog i stjärnkockarna

____________________________________________________________________

Ungdomsgruppen

Håll utkik i whatsapp gruppen efter tider

____________________________________________________________________