Pargas 4H  /  Klubbträffar

4H träffar

Kirjala åk 1-3         måndagar  kl 12.15-13.45        9 sept,     7 okt,    11 nov

Kirjala åk 4         tisdagar       kl 13.15-14.45          17 sept,    8 okt,   5 nov

Kirjala åk 5-6      måndagar  kl 14.15-15.45           9 sept,     7 okt,   11 nov

_____________________________________________________________

Sunnanberg åk 1-2      kl 13.30-15  (torsdagar)        19 sept,   10 okt,  14 nov

Sunnanberg åk 3-4     kl 12.30-14  (måndagar)     16 sept,  21 okt,  18 nov

Sunnanberg åk 5-6     kl 14.30-16  (måndagar)     16 sept,  21 okt,  18 nov

_________________________________________________________________

Skräbböle   25 september, 16 oktober, och 13 november

__________________________________________________________________

Korpo åk 3-6

Torsdagar kl 15.10-16.40         12 september     24 oktober    21 november

___________________________________________________________________

PIUG program  jobbgruppen  30.9 kl 18.00

____________________________________________________________________

Ungdomsgruppen  Kolla whatsappgruppen för tider

____________________________________________________________________

Språkbadsgrupperna:  tider kommer snart