Pargas 4H  /  Dog/Catsitter

DOGSITTER

En dogsitter går endera hem till hunden eller har hunden hos sig. Man kommer överens om vad som skall göras t.ex mata, promenad, lek & gos.

Hundägaren håller med mat åt hunden

För långa resor tillkommer resetillägg enligt överenskommelse

Vid längre eller återkommande dogsitteruppdrag kan priset diskuteras

4H-klubben skickar räkning efter uppdraget och betalar alla lagstadgade arbetsgivaravgifter för dogsittern.

DOGSITTER TARIFF

1 hund                 1 timme                  15€

2 hundar             1 timme                  20€

1 hund                  1 dygn                    30€

2 hundar              1 dygn                   40€

1 hund                  1 vecka                 130€

2 hundar              1 vecka                 160€

1 hund                  1 veckoslut            80€

2 hundar              1 veckoslut          100€