Styrelsen

Ordförande: Catherine Klingstedt

Vice ordförande: Patricia Nyström

Styrelsemedlem och kassör: Cajsa Sundström

Styrelsemedlemmar: Mikaela Dahlbacka och Julia Lindqvist

Sekreterare: Susanne Nyman

 

Back to top of page