Pargas 4H  /  För ungdomar

Som ungdom i 4H kan du

-delta i kurser

-jobba som hjälpledare

-utföra dogsitterjobb

-utföra trädgårds- och hushållsjobb

-delta i internationella evenemang (oftast billigare, ibland t.o.m gratis resor) Bli gärna med i vår Internationella klubb

-delta i nordiskt 4H-läger.

Jenny Kaanela , Finlands bästa 4H:are år 2018

Linnea Lindqvist Södra Finlands bästa 4H:are år 2017